delivery schedule

MONDAY

 • Kitchener  / Waterloo
 • Brantford
 • Hamilton
 • Oakville

TUESDAY

 • Toronto

WEDNESDAY

 • Etobicoke
 • Mississauga
 • Brampton

THURSDAY

 • Alliston
 • Barrie
 • Bolton
 • Bradford
 • Newmarket
 • Aurora
 • Richmond Hill
 • Kleinburg


FRIDAY

 • Bowmanville
 • Oshawa
 • Pickering
 • Ajax
 • Scarborough